El transport, incloent el públic, influeix en l’habilitat de traslladar-se per la comunitat i determina la participació social i cívica i l’accés a serveis comunitaris i de salut.

Lo siento, no se han encontrado publicaciones.