Els serveis de salut i de suport són vitals per a mantindre la salut i la independència en la comunitat. És a dir que tinguen disponibilitat de cura suficient i de bona qualitat, apropiat i accessible.

Lo siento, no se han encontrado publicaciones.