Es tracta de l’adequació de les zones de trànsit, accessibilitat i il·luminació. Aquests tenen un impacte important sobre la mobilitat, la independència i la qualitat de vida i influeixen en la capacitat per a “envellir a casa”.

Lo siento, no se han encontrado publicaciones.