Afavorir la connexió amb esdeveniments i persones, i rebre informació oportuna i pràctica sobre com administrar la seua vida i atendre les seues necessitats personals.